• Služby cestovného ruchu

    prevádzka parkoviska, stanového mestečka a ponuka ostatných doplnkových služieb CR